" />
 
trang chủ liên hệ
 
 
 

 
 

 

 

 

Phần mềm Quản lý kinh doanh cửa hàng sỉ HTL-BMM (Built Meterial Manager) được tích hợp đầy đủ các chức năng cơ bản của công tác quản lý bán hàng chuyên nghiệp,giúp tiết kiệm thời gian và giảm khối lượng công việc, công tác quản lý bán hàng được tối ưu nhanh chóng, chính xác-hiệu quả.

Đặc điểm nỗi bật :
 • Quản lý doanh thu bán hàng.
 • Theo dõi được các chính sách giá bán của từng mặt hàng, của từng khách hàng: giá sỉ, giá lẻ, theo từng thời điểm.
 • Quản lý được các khoản thu chi, tồn quỹ.
 • Quản lý Nhập xuất tồn kho theo giá bình quân.
 • Thanh toán công nợ theo từng phiếu bán hàng hoặc theo số dư nợ.
 • Có thể tự thiết kế phiếu thanh toán.
 • Theo dõi được tình hình đổi hàng, trả hàng.
 • Thống kê được doanh số theo thời gian giúp phân tích tình hình kinh doanh.
 • Kiểm soát được tình hình nhập xuất hàng hóa, hàng tồn kho, hàng khuyến mãi.

Tính năng chính :

          Quản trị hệ thống

 • Lịch sử truy cập: Xem lịch sử chi tiết các thao tác, nhật ký sửa xóa chứng từ trên phần mềm của tất cả các User.
 • Quản lý số liệu: Giới hạn tháng sửa, xóa số liệu, sao lưu số liệu và khóa số liệu.
 • Quản lý người dùng: khai báo và phân quyền cho từng người sử dụng nhóm chức năng chi tiết theo từng đối tượng.

          Quản lý vốn bằng tiền

 • Theo dõi lập, in phiếu thu - chi tiền mặt. Thanh toán hóa đơn mua hàng, thu tiền hàng.

          Quản lý công nợ khách hàng

 • Quản lý công nợ phải thu, phải trả
 • Quản lý theo nhóm, chi tiết khách hàng, nhân viên ….
 • Theo dõi công nợ ứng trước
 • Thanh toán nợ theo chi tiết phiếu giao hoặc tổng hợp

          Quản lý hàng tồn kho

 • Quản lý nhập, xuất, tồn kho về số lượng và giá trị của hàng hóa vật tư.
 • Xử lý kiểm kê hàng tồn kho theo thực tế.
 • Cảnh báo hạn mức tồn kho tối thiểu, tối đa 
 • Tính giá vốn hàng tồn kho theo hằng số giảm, hoặc theo phương pháp bình quân.

          Quản lý mua hàng

 • Quản lý về số lượng, giá trị hàng nhập.

         Quản lý bán hàng

 • Quản lý về số lượng và giá trị hàng xuất.

         Quản lý danh mục

 • Quản lý hàng hóa theo nhóm, phân quyền theo nhóm.
 • Quản lý giá bán lẻ, giá bán sỉ, giá bán thường xuyên.
 • Phân loại đối tượng theo Khách hàng, nhà cung cấp.
 • Khai báo các loại chi phí phát sinh hàng tháng nhằm xác định lãi lỗ.

         Hệ thống báo cáo

 • Công nợ phải thu, phải trả.
 • Bảng kê thu chi.
 • Thống kê doanh thu bán hàng.
 • Báo cáo nhập xuất tồn kho.
 • Cảnh báo hạn mức tồn kho.
 • Tổng hợp lãi lỗ.
 • So sánh giá nhập hàng.
 • Hỗ trợ người dùng kết xuất báo cáo dưới nhiều dạng file(.doc; .xls;.pdf…).


 
SẢN PHẨM
Chương trình khuyến mãi
Phần mềm kế toán DAS
Phần mềm Nhân sự tính lương HRPM
BI - Business Intelligence
Phần mềm bán hàng iSales
Phần mềm nhà hàng iRes
Phần mềm quản lý cửa hàng BMM
Sản phẩm phần mềm khác

Thành viên
Mật khẩu

Hotline:  0908662055 (Mr.Minh)

Email: minhlehtl@gmail.com
 
 

 

Copyright 2011 ©, HTL INFORMATION TECHNOLOGIES JSC. All rights reserved.