trang chủ liên hệ
 
 
 

 
 

 

 

 
 PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG CĂN HỘ

Là hệ thống phần mềm quản lý chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt nam trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê căn hộ. Được thiết kế để đáp ứng tốt nhất những yêu cầu rất chuyên biệt trong lĩnh vực đang phát triển rất nhanh này.

 1. Quản lý thông tin khách hàng

 • Quản lý thông tin khách hàng mua căn hộ, thuê văn phòng. Phân loại khách hàng để giảm giá theo từng thời điểm (thuê mặt bằng bán lẻ, thuê văn phòng).

 • Quản lý hợp đồng của từng khách hàng, thời gian ký hợp đồng, thời gian hết hạn, ngày thu tiền cọc, ngày thanh toán, các nhu cầu khách hàng đòi hỏi  ….

 • Quản lý thông tin mặt bằng cho thuê, văn phòng cho thuê, căn hộ cho thuê: hiện trạng mặt bằng, giá thuê theo từng thời điểm, từng hợp đồng cho thuê, diện tích, mặt bằng...

2. Quản lý  tài sản, trang thiết bị, hàng hóa

 • Quản lý thông tin tài sản: thông tin chung, Nhà cung cấp, đặc tính kỹ thuật ….

 • Quản lý quy trình mua tài sản/trang thiết bị, hàng hóa

 • Quản lý quá trình  thanh lý tài sản/trang thiết bị/ hàng hóa, tái sử dụng giá trị còn lại .

 • Quản lý nhập-xuất-tồn tài sản/trang thiết bị.

 • Thống kê tài sản/trang thiết bị.

3. Quản lý hợp đồng và nghiệp vụ liên quan

 • Quản lý các hợp đồng cho thuê dài hạn (Long-term) cũng như các nghiệp vụ cho thuê ngắn hạn (Short-term) ở cả ba giai đoạn: đặt trước (Booking or Reservation), đang ở (Living) và kết thúc (Done or Moved-Out). (Các hợp đồng / đặt phòng bị hủy – Cancelled - cũng được ghi nhận lại và được theo dõi). Ngoài ra còn có chức năng quản lý các hợp đồng cho thuê khác (ngoài hợp đồng cho thuê căn hộ, ví dụ như chỗ đậu xe, các phòng họp, lớp học …).

 • Quản lý các dịch vụ kèm theo hợp đồng (Contract Companion Services) cung cấp cho khách hàng.

 • Thống kê danh sách hợp đồng.

 • Hệ thống cảnh báo các Hợp đồng sắp đến hạn để Ban Quản Lý chuẩn bị gia hạn, thanh lý, ký mới hợp đồng.

 • Nhanh chóng truy vấn và in ra (hoặc xuất (export) ra MS Excel) các hợp đồng thỏa một hoặc tập hợp một số điền kiện truy vấn bất kỳ.

4. Quản lý hóa đơn dịch vụ khách hàng (Billing System)

 • Nhập – in hóa đơn dịch vụ khách hàng.

 • Tự động tính và tạo hóa đơn (Bill) cho tiền thuê căn hộ và hóa đơn cho các dịch vụ đi kèm với hợp đồng.

 • Tự động tạo hóa đơn tiền điện thoại (Telephone Bill) nếu doanh nghiệp có hệ thống tổng đài ghi nhận cuộc gọi và sử dụng chương trình VNES Call Monitoring.

 • Nhanh chóng truy vấn và in ra (hoặc xuất (export) ra MS Excel) các hóa đơn thỏa một hoặc tập hợp một số điền kiện truy vấn bất kỳ phục vụ cho việc Check-out của khách ngắn hạn.

 • Báo cáo doanh thu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.

 • Quản lý giấy báo nợ (Debit Note) và biên nhận thu tiền (Official Receipt) .

5. Quản lý công nợ

 • Lập bảng kê chi phí hàng tháng.

 • Lập các Payment request cho từng hợp đồng, khách hàng, gửi Payment request qua tin nhắn  điện thoại hoặc email.

 • Gia hạn thời gian thanh toán cho khách hàng theo yêu cầu.

 • Gửi thư thông báo ngưng cung cấp dịch vụ qua tin nhắn qua email.

 • Quản lý trạng thái công nợ của từng Hợp đồng.

6. Báo cáo thống kê

 • Báo cáo danh sách khách hàng theo nhiều tiêu chí.

 • Báo cáo danh sách tòa nhà, tầng, lô và hiện trạng cho thuê.

 • Báo cáo các HĐ cho thuê.

 • Báo cáo công nợ khách hàng theo thời gian.

 • Báo cáo quản trị: Báo cáo doanh thu, báo cáo công nợ theo nhiều tiêu chí.

 • Báo cáo chi phí sửa chữa, bảo trì cho Ban Giám Đốc. 
SẢN PHẨM
Phần mềm quản lý hợp đồng căn hộ
  Phần mềm quản lý hóa đơn
 
  Phần mềm vật liệu cơ khí
 
  Phần mềm quản lý hợp đồng căn hộ
 
  Phần mềm quản lý nhà thuốc

Thành viên
Mật khẩu

Hotline:  0908662055 (Mr.Minh)

Email: minhlehtl@gmail.com
 
 

 

Copyright 2011 ©, HTL INFORMATION TECHNOLOGIES JSC. All rights reserved.