trang chủ liên hệ
 
 
 

 
 

 

 

 
 PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc lập hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; quy định các điều kiện để doanh nghiệp được in và sử dụng hóa đơn tự in; quy định việc cấp phát hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế; .....

Nghị định 51/2010/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Theo đó, cơ quan Thuế sẽ không bán hóa đơn như trước đây nữa, thay vào đó các doanh nghiệp sẽ được trao quyền chủ động trong việc lập và in hóa đơn.

Nhằm hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp trong việc lập và in hóa đơn theo đúng Nghị định, đội ngũ nhân viên của HTL đã xây dựng Phần mềm quản lý hóa đơn GTGT (VAT) HTL_Invoice nhằm giúp cho doanh nghiệp quản lý, in ấn các loại hoá đơn một cách nhanh chóng thay cho việc xuất hoá đơn bằng tay như trước kia.

Tính năng :

bulletIn và quản lý hóa đơn

  • Quản lý danh sách hóa đơn đầu vào.

  • Quản lý danh sách hóa đơn đầu ra .

  • Xử lý điều chỉnh hóa đơn.

  • Xử lý hủy hóa đơn. 

  • Cập nhật hóa đơn bán hàng theo nhiều loại tiền tệ. 

  • In hóa đơn bán hàng.

bulletThiết kế và canh chỉnh hóa đơn

  • Công cụ design mẫu hóa đơn / Canh chỉnh mẫu hóa đơn.

    bulletTính năng mở rộng

  • Xuất dữ liệu trực tiếp bằng file Excel, pdf… để import vào phần mềm kê khai thuế. 
SẢN PHẨM
Phần mềm quản lý hóa đơn
  Phần mềm quản lý hóa đơn
 
  Phần mềm vật liệu cơ khí
 
  Phần mềm quản lý hợp đồng căn hộ
 
  Phần mềm quản lý nhà thuốc

Thành viên
Mật khẩu

Hotline:  0908662055 (Mr.Minh)

Email: minhlehtl@gmail.com
 
 

 

Copyright 2011 ©, HTL INFORMATION TECHNOLOGIES JSC. All rights reserved.