trang chủ liên hệ
 
 
 

 
 

 

 

 

HRPM - Human Resource Payroll Management

PHÂN HỆ TÍNH NĂNG QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

Quản lý dữ liệu liên quan đến tiền lương của nhân viên tại công ty. Tính lương định kỳ dựa trên các số liệu liên quan như ngày công, phụ cấp và các hệ số cấu thành nên công thức tính lương. Ngoài các phương pháp tính lương truyền thống, hệ thống còn cung cấp thêm phương pháp tính lương do người dùng tự định nghĩa.

 Định nghĩa quản lý chính sách lương, công thức tính lương.
 Tính lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác.
 Thiết lập theo nhiều cách tính lương khác nhau : lương gián tiếp,trực tiếp, lương khoán,lương sản phẩm, tổng quỹ lương…


bulletLương gián tiếp : Áp dụng tính lương cho các nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính, chương trình cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm . . . Chương trình sẽ tự động tính các khoản lương, thưởng ...

bulletLương trực tiếp : Áp dụng cho các bộ phận trực tiếp sản xuất, hưởng lương theo kết quả hoàn thành trong từng công đoạn sản xuất, chương trình cập nhật ngày ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, số lượng công đoạn đã hoàn thành cho từng nhân viên. , chương trình sẽ tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo số lượng và đơn giá công đoạn tiền lương của từng nhân viên.

bulletLương khoán theo doanh thu hoặc theo sản phẩm : 
Áp dụng cho các bộ phận hưởng lương theo tỷ lệ doanh thu do thực hiện hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh hoặc hưởng lương theo chế độ khoán sản phẩm.Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm . . . Cập nhật doanh thu,giá trị sản phẩm phân bổ theo từng bộ phận, Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo hệ số hưởng lương doanh thu hoặc hệ số công việc của từng nhân viên.

bulletCác khoản thu nhập khác và giảm trừ của người lao động : bao gồm các khoản phụ cấp theo lương như :tiền ăn trưa, xăng xe, điện thoại,…hoặc các khoản khấu trừ như chi phí bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ), thuế TNCN.

bulletHệ thống báo cáo phân hệ Tiền lương

 Bảng tiền lương tạm ứng.
 Bảng thanh toán tiền lương tổng hợp và chi tiết.
 Bảng các khoản phụ cấp, thu nhập khác.
 Phiếu lương của  từng nhân viên.
 Bảng chi tiết lương thanh toán tiền mặt.
 Bng chi tiết lương thanh toán chuyển khoản.
 Bảng trích nộp thuế thu nhập cá nhân.
 Bảng trích nộp bảo hiểm xã hội theo mẫu quy định.
 Bảng thống kê lương cho từng bộ phận, phòng ban.
 Báo cáo truy vấn động, mạnh và linh hoạt, đáp ứng bất kỳ yêu cầu truy vấn thông tin nào. 
SẢN PHẨM
Phân hệ tiền lương
  Phân hệ nhân sự
 
  Phân hệ chấm công
 
  Phân hệ tiền lương

Thành viên
Mật khẩu

Hotline:  0908662055 (Mr.Minh)

Email: minhlehtl@gmail.com
 
 

 

Copyright 2011 ©, HTL INFORMATION TECHNOLOGIES JSC. All rights reserved.