trang chủ liên hệ
 
 
 

 
 

 

 

 

HRPM - Human Resource Payroll Management

TÍNH NĂNG PHÂN HỆ CHẤM CÔNG NHÂN VIÊN

bulletQuản lý giờ công, ngày công thực tế của nhân viên thông qua việc xử lý dữ liệu thô từ các máy chấm công. Chương trình tự động tính toán và xuất ra các báo cáo phù hợp phục vụ cho công tác tính lương.

bulletChấm công theo thủ công hoặc tích hợp được với hệ thống máy chấm công nhằm kiểm soát ngày giờ công chặt chẽ, nhanh chóng, chính xác.

bulletCho phép tổng hợp các loại công (công thời gian, công sản phẩm, công tăng ca, ...)

bulletQuản lý linh hoạt ca làm việc : Người dùng có thể lập lịch, phân ca, chuyển đổi, thay đổi ca cho nhân viên. Tùy vào từng công ty mà việc phân ca có thể được phân cho từng phòng ban, hoặc nhóm làm việc, hoặc mỗi nhân viên có thể có một lịch trình công việc khác nhau.

bulletQuản lý làm thêm ngoài giờ hoặc làm bù : Hệ số ngoài giờ có thể thay đổi theo quy định của nhà nước hoặc quy định riêng của công ty.

bulletBáo cáo phân hệ chấm công 

 Báo cáo chấm công chi tiết hàng ngày.
 Báo cáo chi tiết giờ công đi trễ, sớm.
 Báo cáo số giờ công làm thêm ngoài giờ.
 Báo cáo tổng hợp công.
 Báo cáo tổng hợp ngày nghỉ.
 Bảng thống kê ngày nghỉ phép năm. 
SẢN PHẨM
Phân hệ chấm công
  Phân hệ nhân sự
 
  Phân hệ chấm công
 
  Phân hệ tiền lương

Thành viên
Mật khẩu

Hotline:  0908662055 (Mr.Minh)

Email: minhlehtl@gmail.com
 
 

 

Copyright 2011 ©, HTL INFORMATION TECHNOLOGIES JSC. All rights reserved.