trang chủ liên hệ
 
 
 

 
 

 

 

 

HRPM - Human Resource Payroll Management

TÍNH NĂNG PHÂN HỆ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Quản lý thông tin và toàn bộ quá trình công tác của nhân viên tại công ty. Đồng thời nhờ các báo cáo thống kê chi tiết, các chức năng tìm kiếm, chọn lọc thông tin theo nhiều tiêu chí khác nhau. Nhà quản lý có thể nắm bắt chính xác nguồn nhân lực của doanh nghiệp vào bất kỳ thời điểm nào giúp doanh nghiệp dễ dàng phân tích tình hình biến động nhân sự trong toàn công ty.

 

bulletThông tin hồ sơ nhân viên : cập nhật chính xác, đầy đủ và liên tục các thông tin về lý lịch nhân viên bao gồm các chức năng khác khi có thay đổi, quá trình lương, khen thưởng, kỹ luật, quá trình đào tạo, quá trình thuyên chuyển vị trí …Kết nối thông tin với các phân hệ nhân sự khác. Công cụ trích lập báo cáo giúp dễ dàng phân tích tình hình biến động nhân sự trong toàn công ty.

bulletThông tin hợp đồng lao động : Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động : Hợp đồng thử việc, hợp đồng chính thức có xác định thời hạn, không xác định thời hạn. Thời gian gia hạn hợp đồng. Xử lý và phục hồi thông tin dữ liệu khi nhân viên nghĩ việc hoặc tạm hoãn hợp đồng

bulletThông tin đào tạo : hỗ trợ thiết lập các kế hoạch đào tạo nhân viên theo từng thời điểm, từ đó đưa ra bảng thống kê khoá học và tạm ứng và thanh toán chi phí đào tạo nhân viên.

bulletQuyết định nhân sự : khen thưởng , kỹ luật, thuyên chuyển phòng ban, thay đổi chức vụ, thay đổi mức lương, gia hạn hợp đồng lao động, ...

bulletChế độ chính sách Nhà nước : quản lý và theo dõi quá trình khai báo và thực hiện nghĩa vụ BHXH, BHYT,BHTN và thuế TNCN của nhân viên. Cho phép cập nhật thông tin về các chế độ được hưởng BHXH: nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức, thai sản, hưu trí… các thông tin về nơi khám chữa bệnh của nhân viên,...Cung cấp hệ thống báo cáo đúng mẫu của Nhà nước quy định, giúp doanh nghiệp giảm thiểu thời gian dành cho công tác theo dõi và lập báo cáo BHXH, BHYT. 

bulletTruy vấn thông tin : Thực hiện các chức năng tìm kiếm thông tin nhân viên nhanh chóng và chính xác. Tìm kiếm thông tin dựa trên nhiều tiêu chí, chính xác hoặc gần đúng, ghi nhận thông tin về quá trình làm việc và năng lực của nhân viên.Tìm kiếm linh hoạt, với đa dạng các tiêu chí tìm kiếm, lọc nhân sự theo các điều kiện.Tra cứu nhân viên theo chức vụ, hôn nhân, ngạch bậc lương, thâm niên công tác, trình độ, mức lương, ….

bulletHệ thống báo cáo phân hệ Quản lý nhân sự

 Lý lịch nhân viên.
 Danh sách trích ngang nhân viên hiện tại.
 Danh sách Hợp đồng lao động theo thời hạn ký.
 Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng lao động.
 Danh sách nhân viên gia hạn hợp đồng.
 Danh sách nhân viên đến hạn ký hợp đồng.
 Danh sách nhân viên hết hạn thử việc.
 Danh sách nhân viên đến tuổi nghỉ hưu.
 Báo cáo tình hình sử dụng ngày nghỉ phép trong năm.
 Danh sách nhân viên nghỉ việc.
 Báo cáo về tình hình nhân sự.
 Báo cáo về tăng giảm lương.
 Báo cáo về tình hình biến động nhân sự.
 Báo cáo về tình hình sử dụng lao động...
 Báo cáo tình hình tăng giảm lao động.
 Thống kê hồ sơ nhân sự : theo độ tuổi, chức danh, trình độ chuyên môn…
 Hồ sơ BHXH theo các mẫu quy định. 
SẢN PHẨM
Phân hệ nhân sự
  Phân hệ nhân sự
 
  Phân hệ chấm công
 
  Phân hệ tiền lương

Thành viên
Mật khẩu

Hotline:  0908662055 (Mr.Minh)

Email: minhlehtl@gmail.com
 
 

 

Copyright 2011 ©, HTL INFORMATION TECHNOLOGIES JSC. All rights reserved.