trang chủ liên hệ
 
 
 

 
 

 

 

 

DAS - Dynamic Accounting System

TÍNH NĂNG PHÂN HỆ KHO HÀNG

bulletPhân hệ quản lý hàng tồn kho rất linh hoạt, giúp cung cấp đầy đủ và đẩy mạnh việc xử lý hàng tồn kho.

bulletHệ thống quản lý kho hàng quản lý được nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm và hàng hoá trên nhiều lô hàng và kho hàng.

bulletĐầu vào của sổ hàng hoá do người dùng tự tạo dựa trên 3 trạng thái: xuất/nhập/chuyển kho.

 Quản lý hàng lắp ráp: xây dựng đơn sản xuất (BOM-Bill Of  Materials) gồm nhiều nguyên vật liệu và bán thành phẩm để sản xuất ra thành phẩm.
 Quản lý nguyên vật liệu trong sản xuất: xây dựng định mức sản xuất, xử lý xuất kho nguyên vật liệu theo đơn sản xuất.
 So sánh sản lượng giữa thực tế sản xuất với kế hoạch
 Tự động tạo đơn sản xuất mới căn cứ trên đơn sản xuất đã có.
 Cho phép quản lý thành phẩm theo từng lô sản xuất.
 Theo dõi hàng tồn kho : tồn kho tức thời và tồn kho cuối kỳ
 Phiếu nhập: nhập từ sản xuất và nhập khác.
 Phiếu xuất: xuất cho sản xuất, xuất điều chuyển kho và xuất khác.
 Tính giá vật tư tồn kho: giá trung bình, giá nhập trước xuất trước hoặc giá đích danh.
 Theo dõi danh điểm vật tư theo tiêu thức bất kỳ.
 Theo dõi theo VNÐ và ngoại tệ.
 Phân hệ kế toán hàng tồn kho liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán mua hàng, kế toán chi phí giá thành và kế toán tổng hợp.
 Cho phép người dùng được tạo ra những báo cáo đặc thù.

bulletHệ thống báo cáo 

 Thẻ kho/Sổ chi tiết vật tư.
 Bảng kê phiếu nhập, xuất kho, vận chuyển nội bộ.
 Bảng kê phiếu nhập thành phẩm sản xuất.
 Bảng kê phiếu xuất dùng công cụ dụng cụ.
 Bảng cân đối nhập xuất tồn.
 Báo cáo tồn theo kho.
 Báo cáo tồn kho hiện thời.
 Báo cáo tồn kho đầu kỳ.
 Báo cáo tồn kho theo phiếu nhập.
 Bảng giá trung bình tháng.
 Sổ chi tiết của một tài khoản.
 Truy vấn hàng hoá theo yêu cầu nghiệp vụ.
 Phân tích hàng tồn kho … 
SẢN PHẨM
Phân hệ kho hàng
  Phân hệ tài chính
 
  Phân hệ mua hàng
 
  Phân hệ bán hàng
 
  Phân hệ kho hàng

Thành viên
Mật khẩu

Hotline:  0908662055 (Mr.Minh)

Email: minhlehtl@gmail.com
 
 

 

Copyright 2011 ©, HTL INFORMATION TECHNOLOGIES JSC. All rights reserved.