trang chủ liên hệ
 
 
 

 
 

 

 

 

DAS - Dynamic Accounting System

TÍNH NĂNG PHÂN HỆ BÁN HÀNG

Phần mềm DAS cung cấp một giải pháp quản lý tiến trình bán hàng đã được xem là giải pháp tối ưu với đầy đủ khả năng đạt được hiệu suất cao cho toàn bộ quá trình bán hàng, phân phối và đặt hàng, cho phép doanh nghiệp tập trung cải thiện các dịch vụ khách hàng.

Xử lý đơn hàng thường là điểm nhập liệu đầu tiên của doanh nghiệp. Để có thể cạnh tranh, doanh nghiệp phải giảm chi phí quản lý qua việc nâng cao hiệu suất bán hàng. Phân hệ xử lý Đơn hàng của DAS cung cấp một công cụ giúp nâng cao hiệu quả bán hàng và các thao tác quản lý đơn hàng, cho phép doanh nghiệp tập trung hơn vào việc chăm sóc Khách hàng.

bulletXử lý đơn đặt hàng

 Nhập liệu cho Báo giá/ Đơn hàng/ Hoá đơn.
 Loại nghiệp vụ do người dùng định nghĩa.
 Theo dõi Khách hàng theo tài khoản hay không theo tài khoản, theo dõi mặt hàng có tồn hay không tồn. Kiểm tra tuổi nợ của Khách hàng

bulletMã phân tích bao quát

 Mã phân tích trên heading.
 Số lượng không giới hạn các mã phân tích con.
 10 loại mã phân tích cho mỗi khách hàng, hay nhà cung cấp.
 10 loại mã phân tích cho mỗi sản phẩm , hay nghiệp vụ.

bulletCác phép tính trên số liệu

 20 trạng thái tính toán do người dùng định nghĩa trên mỗi nghiệp vụ.
 Các phép tính dựa trên Khách hàng, mặt hàng hay số lượng.
 Quản lý đa tiền tệ, chiết khấu , phí và thuế.
 Khi nhập liệu, cho phép sửa các phép tính đã định nghĩa.

bulletMã hoá linh hoạt

 Bộ mã khách hàng 60 ký tự.
 Bộ mã sản phẩm 65 ký tự.
 Không giới hạn tài khoản khách hàng.
 Không giới hạn sản phẩm.


bulletHệ thống báo cáo :

 Phiếu xuất kho.
 Bảng kê phiếu xuất.
 Bảng kê phiếu xuất của một mặt hàng, vật tư.
 Bảng kê phiếu xuất nhóm theo dạng nhập xuất.
 Bảng kê phiếu xuất nhóm theo mặt hàng.
 Tổng hợp hàng xuất kho.
 Báo cáo hàng xuất nhóm theo chỉ tiêu bất kỳ.
 Sổ chi tiết của một tài khoản.
 Danh sách và trạng thái nhà cung cấp và các quá trình bán hàng.
 Báo cáo phân tích bán hàng.
 Báo cáo trạng thái đơn hàng.
 Truy vấn theo tiêu thức bất kỳ. 
SẢN PHẨM
Phân hệ bán hàng
  Phân hệ tài chính
 
  Phân hệ mua hàng
 
  Phân hệ bán hàng
 
  Phân hệ kho hàng

Thành viên
Mật khẩu

Hotline:  0908662055 (Mr.Minh)

Email: minhlehtl@gmail.com
 
 

 

Copyright 2011 ©, HTL INFORMATION TECHNOLOGIES JSC. All rights reserved.