trang chủ liên hệ
 
 
 

 
 

 

 

 

DAS - Dynamic Accounting System

TÍNH NĂNG PHÂN HỆ MUA HÀNG

Một trong những cách hiệu quả nâng cao việc quản lý tài chính trong một doanh nghiệp là phát triển một cơ sở dữ liệu thông tin về nhà cung cấp giúp nâng cao năng lực phân phối và mua hàng. Như các phân hệ khác của DAS, Phân hệ quản lý Mua hàng cung cấp các mã phân tích cực mạnh, theo dõi và báo cáo các thông tin liên quan đến nhà cung cấp trong khi vẫn đơn giản hoá quá trình quản lý mua hàng.

Mọi tiến trình xử lý mua hàng đều khác nhau, chúng đòi hỏi phải là những giải pháp phần mềm đóng gói cung cấp những khả năng biến đổi phù hợp. DAS với giải pháp mang tính mở, cho phép giảm thời gian nhập liệu và làm đơn giản việc quyết định của người dùng bằng cách cho phép người sử dụng kiểm soát từng giai đoạn của mỗi kiểu nghiệp vụ cần thực hiện.

bulletX lý đơn hàng

 Nhập liệu Hoá đơn/ Đơn hàng.
 Hoá đơn mua hàng, đơn hàng và báo nợ.
 Loại nghiệp vụ do người dùng định nghĩa

 Đối trừ theo hoá đơn.

bulletMã hoá linh hoạt

 Bộ mã nhà cung cấp 60 ký tự.
 Bộ mã sản phẩm 65 ký tự.
 Không giới hạn tài khoản khách hàng.
 Không giới hạn sản phẩm.

bulletCác phép tính trên số liệu

 Chuyển đổi đơn vị tính từ mua hàng sang Tồn kho.
 20 trạng thái tính toán do người dùng định nghĩa trên mỗi nghiệp vụ.
 Các phép tính dựa trên Khách hàng, mặt hàng hay số lượng.
 Quản lý đa tiền tệ, chiết khấu , phí và thuế.
 Khi nhập liệu, cho phép sửa các phép tính đã định nghĩa.

bulletHệ thống báo cáo

 Phiếu nhập kho.
 Bảng kê phiếu nhập.
 Bảng kê phiếu nhập của một mặt hàng, vật tư.
 Bảng kê phiếu nhập nhóm theo dạng nhập xuất.
 Bảng kê phiếu nhập nhóm theo mặt hàng.
 Tổng hợp hàng nhập kho.
 Báo cáo hàng nhập nhóm theo chỉ tiêu bất kỳ.
 Sổ chi tiết của một tài khoản.
 Danh sách và trạng thái nhà cung cấp và các quá trình mua hàng.
 Báo cáo mua hàng.
 Báo cáo trạng thái đơn hàng.
 Truy vấn theo tiêu thức bất kỳ. 
SẢN PHẨM
Phân hệ mua hàng
  Phân hệ tài chính
 
  Phân hệ mua hàng
 
  Phân hệ bán hàng
 
  Phân hệ kho hàng

Thành viên
Mật khẩu

Hotline:  0908662055 (Mr.Minh)

Email: minhlehtl@gmail.com
 
 

 

Copyright 2011 ©, HTL INFORMATION TECHNOLOGIES JSC. All rights reserved.