trang chủ liên hệ
 
 
 

 
 

 

 

 
 THÔNG BÁO NGHỈ LỄ

(V/v Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương)

   -  Căn cứ điểm e Khoản 1 và Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012 
-  Căn cứ vào quy chế nội bộ và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Ban Giám đốc Công ty.

Ban Giám Đốc Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tin Học H.T.L thông báo đến Nhân viên toàn Công ty về việc nghỉ chi tiết như sau:

Điều 1.  Nghỉ lễ

· Toàn thể nhân viên công ty được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 03 Âm lịch, nhằm thứ  năm ngày 06 tháng 04 năm 2017 Dương lịch

· Ngày bắt đầu làm việc trở lại: thứ sáu ngày 07 tháng 04 năm 2017 Dương lịch

Điều 2: Thực hiện

Thông báo có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nhân viên và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện

 Xin chúc tất cả các Nhân viên có một ngày nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn !.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

Lưu: NS.

Giám đốc

(Ký, đóng dấu)
 
TIN TỨC
Thông báo
Tin công nghệ
Tin Kinh tế
Tin về Thuế

Thành viên
Mật khẩu

Anh Châu:  Skype: Nathan Nguyen

Đỗ Minh Vương: 0976 318 634
 
 

 

Copyright 2011 ©, HTL INFORMATION TECHNOLOGIES JSC. All rights reserved.