trang chủ liên hệ
 
 
 

 
 

 

 

 
 • Phần mềm kế toán DAS

  DAS (Dynamic Accounting System) là phần mềm kế toán động được phân tích thiết kế theo chuẩn mực kế toán Quốc Tế và hoàn toàn phù hợp.... xem thêm.

 • Phần mềm Nhân sự tính lương HRPM

  HRPM (Human Resource Payrol Management) là phần mềm Nhân sự Tiền lương cung cấp giải pháp quản lý nguồn nhân lực tốt nhất.... xem thêm.

 • Phần mềm bán hàng iSales

  Quản lý bán hàng HTL-iSale là phần mềm quản lý bán hàng chuyên dụng cho các cửa hàng, siêu thị với quy mô nhỏ.... xem thêm.

 • Phần mềm nhà hàng iRes

  Quản lý nhà hàng Htl-iRes cung cấp giải pháp ứng dụng trong quản lý các nghiệp vụ nhà hàng một cách tiện lợi và nhanh chóng... xem thêm.

   

Các startup được cam kết đầu tư trong Shark Tank Việt Nam đừng vội mừng, có thể 30-40% các thương vụ sẽ bị hủy

Một vấn đề rất được quan tâm, đó là trên truyền hình các startup được cam kết đầu tư nhưng trên thực tế thì có phải tất cả các cam kết đó đều trở thành hiện thực.... xem thêm.

 

Thành viên
Mật khẩu

Anh Châu:  Skype: Nathan Nguyen

Đỗ Minh Vương: 0976 318 634
 
 

 

Copyright 2011 ©, HTL INFORMATION TECHNOLOGIES JSC. All rights reserved.